Blog
 
İşletme Meslek Elemanı
İşletme Meslek Elemanı

Kamu ve özel hizmetlerde  firma ve kuruluşlarının yaratım ve hizmet çalışmalarının olumlu bir şekilde yürütülmesinde görev alan  ara personele İşletme Meslek Elemanları denir. Sosyal bilimlere (psikoloji, sosyoloji, ekonomi vb.) gibi konulara ilgi gösteren,alıcılarla  ile işbirliği yapabilen,  yegane işi plana uygun olarak yürütebilen,  ifade ve düşüncelerini  apayrı  karşısına aktaran  adaylar olması gerekiyor. İşletme meslek elemanları; sakin, titiz, iyi bilgilendirilmiş, kapalı ortamlarda görev alırlar. Özellikle masa başında ve bilgisayar başında oturarak ve belgeler  hazırlayarak çalışırlar.

Yıl sonu ve dönem sonlarında gece ve hafta sonu çalışmaları gerekebilir. Meslek elemanları çalışmaları sırasında yöneticilerle ve diğer görevlilerle iletişim halindedirler. Serbest muhasebe bürolarında,  devasa ve küçük işletmelerde finansman, muhasebe, pazarlama, personel, satın alma ve halkla ilişkiler bölümlerinde,  birçok kamu kurum ve kuruluşlarının muhasebe, personel bölümlerinde ve vergi dairelerinde,  mevduat ve finans kurumlarında,  kamu ve özel bankalarda istihdam bulma olanağına sahiptirler. Şartları uygun olan mezunlar yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumunun vermiş olduğu krediden, özel kurum ve kuruluşların verdiği kredi ve burslardan yararlanabilirler. Staj süresince firmalar destek olmak bakımından belli bir ücret verebilirler.

Ücret düzeyleri kişilerin bilgi, beceri, deneyim vb. özelliklerine göre farklılık göstermekle beraber asgari ücretin üzerindedir. Ücret daha sonra gösterilen başarıya göre artma gösterebilmektedir.
İşletme Yönetimi” ön lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavında(DGS)” başarılı oldukları takdirde; ÖSYS kılavuzunda belirtilen programlara kontenjan dahilinde dikey geçiş yapabilirler.

İşletme Meslek Elemanları, İşletme, meslek, Kamu ve özel hizmetlerde, ofis, büro