Blog
 
İş Güvenliği Uzmanlığı İle Yeni Bir Kariyere Başlayın
İş Güvenliği Uzmanlığı İle Yeni Bir Kariyere Başlayın

İş Yeri Uzmanlığı Nedir ?

İş sağlığı ve İş güvenliği konularında görev yapmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirmiş, iş güvenliği uzmanlık belgesine sahip olan mühendis, mimar veya teknik elemanlar  İş güvenliği uzmanı olabilir. Ayrıca  fizik ve kimya bölümlerinden lisans düzeyinde diplomalı olanlar  ile teknik öğretmenler ve iş sağlığı ve iş güvenliği mezunları iş güvenliği uzmanı olabiliyor.Teknik elemanlar da   katıldıkları iş güvenliği eğitimleri sonunda sertifika alarak iş güvenliği uzmanı olarak çalışabilirler.
 

İş Güvenliği Uzmanı Olabilmek Ne Yapmamız Gerekiyor ?

Yukarıda belirtildiği gibi bahsi geçen adaylar iş güvenliği uzmanlığı eğitimlerini veren kurum, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilen kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler iş güvenliği uzmanlığı eğitimleri verirler. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet gösteren şirketlerce kurulan ve işletilen kurumlar tarafından düzenlenen eğitimlere katılıp konu hakkında yeterli bilgi ve donanım elde edilir. Daha sonra İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak, ya da yaptırılacak sınavda başarılı olanlar, ÇSGB tarafından düzenlenen iş güvenliği uzmanlığı belgesi alırlar. İs güvenliği uzmanı olmak isteyen mesleki yeterlilikteki kişiler “C sınıfı is güvenliği uzmanı” olarak başlamak zorundadırlar.

İş Yeri Uzmanlığı, Çalışma ve Sosya lGüvenlik Bakanlığı, İş Sağlığı Güvenliği Genel Müdürlüğü, C sınıfı iş güvenliği uzmanı, Türk Ticaret Kanunu, İş sağlığı, İş güvenliği