Blog
 
İnsan Kaynakları Uzmanlığı
İnsan Kaynakları Uzmanlığı

Holding veya firma, kuruluş, şirketler"de görev alacak insan kaynağının adetlerini ve niteliğini belirleyerek, insan kaynağının başarmasını, motivasyonunu ve ahenk düzeyini artırıcı çalışmaları planlayan, koordine ve kontrol eden kişidir. Görüşlerini sözlü ifade edebilme yeteneğine sahip, bir işi planlayabilen ve uygulayabilen,  çözümlemeli düşünebilen  başkalarını etkileyebilen, yönlendirebilen ve ikna edebilen, Sosyal bilimlere ilgi duyan,  İnsanlarla iyi iletişim kurabilen,  Yabancı dil bilen ve kullanabilen, takım çalışmalarına yatkın, Bilgisini paylaşabilen,  seri ve doğru karar verebilen,  bireylerle duygudaşlık kurabilen,iş hayatına yönelik hukuk mevzuatına hakim,  sıkıntılara çözüm bulma yeteneğine sahip, ofis işlerinde anlayan adaylar olması gerekiyor.

İnsan kaynakları uzmanı, öncelikli ve ağırlıklı olarak büro ortamında görev yapar, birinci derecede uğraş ve sorumluluk konusu işletmedeki tüm çalışanlardır. İnsan kaynağı planlaması, yönetimi, verimliliği ve motivasyonu üzerinde çalışır. Çeşitli özel ve kamu kuruluşlarının özlük, personel ya da insan kaynakları birimleri,  Özellikle şirketlerin orta ve üst kademelerinde ihtiyaç duyulan yöneticileri seçen, firmaların politika ve stratejilerini belirleyen profesyonel yönetim danışmanlık ve insan kaynakları şirketleridir. İnsan kaynakları uzmanlığı kavramı büyük firmalarda yeni  tanınmakta ve yerleşmektedir. Bu alanda yetişmiş eleman az olup, ihtiyaç ise giderek artmaktadır. İş yerleri genellikle yabancı dil ve bilgisayar bilen elemanları bünyelerinde çalıştırmak istemektedirler.

İş yerinin yükselme politikasına göre meslekte ilerleme söz konusudur. Kariyer elemanlarının; insan kaynakları müdürü, bölüm yöneticisi ve daha üst düzey yönetim kademelerine yükselmeleri mümkündür.

insankaynakları müdürü, bölüm yöneticisi, üstdüzey yönetim, insan kaynakları, halkla ilişkiler, uzmanlık, üst düzey yönetici, yönetim, şirket, ik yönetimi, insan kaynakları yönetimi, ik