Blog
 
Ekonomi Dünyasının Popüler Mesleği Çalışma Ekonomisti
Ekonomi Dünyasının Popüler Mesleği  Çalışma Ekonomisti

İş hayatının özünü teşkil eden işçi-işveren, sendika, toplu pazarlık, sosyal güvenlik, sosyal siyaset, işçi sağlığı ve iş güvenliği, çalışma psikolojisi ile personel yönetimi gibi konularda çalışan, araştırmalar yapan kişidir. Sözel akıl yürütme becerisine sahip, Sosyal bilimlere ilgili ve bu alanda başarılı,  Başkalarını sözel olarak etkileyebilen,  İnsan ilişkileri ile uğraşmaktan hoşlanan kimseler olmaları gerekir.

Çalışma ekonomistleri büro ortamında çalışırlar. Ancak, zaman zaman kent içinde işyerlerini ziyaret etmeleri gerekebilir. Çalışma ekonomisti, görevini yaparken insanlarla, verilerle ve kavramlarla ilgilidir. Bu meslekte çalışma alanları geniştir. Kamu kuruluşlarında; Kalkınma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yurtiçi ve yurtdışı ünitelerinde, Türkiye İş Kurumu, Sosyal Güvenlik Kurumunu, Uzman ve Ateşe olarak, diğer bakanlıkların sosyal ilişkiler bölümlerinde, işçi ve işveren kuruluşlarında, özel işletmelerin endüstriyel ilişkiler ve sosyal işler bölümlerinde yöneticilik ve danışmanlık hizmetlerinde çalışabilirler. Ayrıca kamu yönetimi, iktisat ve işletme mezunlarının çalışabilecekleri diğer dallarda da iş bulma olanaklarına sahiptirler.

Şartları uyan öğrenciler, eğitimleri süresince Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nca verilen kredi ve çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan burslardan faydalanma olanaklarına sahiptirler. Çalışma ekonomisi ve Endüstri ilişkileri bölümünü bitiren kişiler kamu ve özel sektörde çalışma olanağına sahiptirler. Kamu sektöründe memur olarak ilk göreve başlayanlar 9. derecenin 1. kademesinde memur maaşı alırlar. Özel sektörde çalışanlar da yaptıkları iş ve statülerine göre değişik ücret alırlar.

Çalışma ekonomisti, Kalkınma Bakanlığı